Stratejik Planlama
26 Şubat 2021

Ödemiş Devlet Hastanesi Stratejik Planlama Ekibi Olarak 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırlamış olup katkılarını esirgemeyen tüm yöneticilerimiz ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Stratejik Planlama Ekibi


ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ STRATEJİK PLANI