Laboratuvarlar
24 Şubat 2021

 

24 saat kesintisiz olarak Laboratuvar ve Transfüzyon hizmet verilmektedir.

 

  • Biyokimya, Koagülasyon, Rutin İdrar Tahlili Ve Hormon Hemogram, Kan Grubu, Cross-match, ELİSA, Sedimentasyon, Serolojik testler Tetkiklerinden 11:00’e kadar Laboratuvar kabulü yapılan testlerin 14:30’a kadar sonuçları verilir.
  • 11:00’den sonra Laboratuvar kabulü yapılan testlerin sonuçları 16:30’a kadar verilir.
  • Brucella tüp aglütinasyon(Wright) ve coombs’lu tüp aglütünasyon testlerinin sonuçları ertesi gün 11:00'de çıkar.
  • Dış laboratuvar testleri: Ortalama 12-13 gündür.
  • Kan verme işleminiz Salı günü gerçekleşmiş ise;
  • Yukarıdaki sonuç verme sürelerine 2 iş günü, Perşembe günü gerçekleşmiş ise 3 iş günü ekleyiniz.

BİRİM ADI:

TAHLİL ADI:

SONUÇ SÜRESİ

BİYOKİMYA

RUTİN BİYOKİMYA

4-5 saat

HORMON

4-5 saat/Ertesi gün *

KOAGÜLASYON

4-5 saat

KAN GAZLARI

15 dakika

U.M.PANELİ

2 saat

İDRAR

4-5 saat

MİKROBİYOLOJİ

HEMOGRAM

4-5 saat

SEDİMANTASYON

4-5 saat

SEROLOJİ

4-5 saat

ELİSA TESTLERİ

4-5 saat

GAİTA TESTLERİ

4-5 saat

KÜLTÜR

3-4 gün

KAN KÜLTÜRÜ

8-9 gün

CROSS MATCH

4-5 saat

KAN GRUBU

4-5 saat

DİREK/ İNDİREK COOMBS

4-5 saat

BRUCELLA TÜP

30 saat

COOMBSLU BRUSELLA

30 saat

PERİFERİK YAYMA

48 saat

BOYALI İNCELEME

4-5 saat

HÜCRE SAYIMI

4-5 saat

PATOLOJİ

SMEAR

5 İş günü

İNCE İĞNE ASPİRASYONU

5 İş günü

BİYOPSİ

10 İş günü

AMELİYAT MATERYALİ

10 İş günü

SİTOLOJİ

5 İş günü

DIŞ LABORATUVAR

MİKROBİYOLOJİ

TESTLERİ

HCV-RNA, kantitatif

10 İş günü

HBV-DNA, kantitatif

5 İş günü

HBeAg, ANTİ HBe

1 İş günü

TOXOPLAZMA IGG AVİDİTE

5 İş günü

RUBELLA IGG AVİDİTE

10 İş günü

ANA(ANTİ NÜKLEER ANTİKOR)

7 İş günü

CCP (Cyclic citrullinated peptide)

5 İş günü

KİST HİDATİK (İndirek hemoglinitasyon)

10 İş günü

DIŞ LABORATUVAR

BİYOKİMYA

TESTLERİ

İNSÜLİN, DHEA-SO4)

1 İş günü

SERBEST TESTOSTERON

7 İş günü

PRENATAL TANI (İKLİ TEST, ÜÇLÜ TEST)

4 İş günü

Hb ZİNCİR ANALİZİ

10 İş günü

VALPROİK ASİT, LİTYUM DÜZEYİ

1 İş günü