Ameliyathane
04 Ekim 2019

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Ameliyathanemizde 8 ameliyat salonu vardır. Ameliyathane Hizmet bölümleri steril olmayan alan, yarı steril alan, steril alan olmak üzere üç ayrı bölümden oluşmaktadır. 1., 2. 3., 4 . ameliyat odası ve kurşun kaplı 6. , 7. ameliyat odası steril alanda bulunmaktadır. 8. Ameliyat odası yarı steril alanda lokal vakalar için tanımlanmıştır.

 

Poliklinikten hastanın rızası ilgili hekimi tarafından alınarak hastanın yatacağı servisten hastanın yatışı ve ameliyat işleri tamamlanmaktadır. Ameliyat işlemleri tamamlanan hastanın ameliyathaneye güvenli transferi yapılmaktadır.