Çalışan Hakları Birimi
10 Haziran 2022Çalışan Hakları Birimi

Sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesi, çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulması ve çalışan farkındalığının arttırılması, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesini amaçlar.