Hasta Hakları
16 Mayıs 2019

 • Hasta Hakları
  Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma
  Bilgi İsteme Hakkı
  Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı
  Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
  Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı
  Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı
  Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
  Tıbbi Özen Gösterilmesi
  Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı
  Kayıtları İnceleme ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme
  Bilgi Vermenin Usulü
  Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken Haller
  Bilgi Verilmesini Yasaklama
  Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
  Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama
  Bilgilerin Gizli Tutulması
  Hastanın Rızası ve İzninin İstenmesi Hakkı
  Tedaviyi Reddetme ve Durdurma, Rıza
  Güvenliğin Sağlanması Hakkı
  Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
  İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı
  Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı
  Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
  Ötenazi Yasağı