Türkiye'de Bir İlk
27 Ocak 2022

 

Ödemiş Devlet Hastanesi olarak, stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda ülkemize ve insanlığa uluslararası düzeyde sağlık hizmeti sunma inancı ve amacıyla 2019 yılında TUSEB-TUSKA akreditasyon başvurusu yaparak yola çıktık. Dünyada Covid-19 pandemisinin içerisinde de olduğu bir süreçte özverili bir ekip çalışması ile 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle Ödemiş Devlet Hastanesi olarak uluslararası düzeyde akredite hastane unvanını alarak Türkiye’ de ilk ve tek A2 rol grubu Devlet Hastanesi olarak TUSKA akredite kuruluşlar listesinde yerini almıştır.

Sağlıkta kalitenin güvencesi olduğumuz ilkesiyle Ödemiş Devlet Hastanesi olarak hizmetlerimizi Akredite Hastane olarak devam ettirmenin haklı gururunu yaşamaktayız.

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon; organizasyonların kalite, etkinlik ve verimliliğini artırmak için kullanılan, belirlenmiş standartlara uygunluğun etkili bir kurum tarafından değerlendirilerek onaylanmasını içeren, genellikle gönüllülük esasına ve uluslararası kabul görmüş ilkelere dayanan bir programdır.

Başta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde akreditasyon, sağlık sistemlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

Asgari standartları sağlamaya yönelik düzenlemelere ve bu düzenlemeler temelinde yürütülen teftişe dayalı ruhsatlandırma kavramı ile karıştırılabilen akreditasyon, gerekliliklerin ötesinde,  kurum ve kuruluşlar sürekli kalite optimum düzeyde kaliteli sağlık hizmeti prensibine dayanan bir süreçtir.

Sağlık hizmeti alanında tüm dünyada akreditasyon ile ilişkili en üst kuruluş The International Society for Quality in Health Care (ISQua)’dır. ISQua, sağlık hizmeti akreditasyonu gerçekleştiren kuruluşları, standart setlerini ve denetçi eğitim programlarını akredite etmektedir.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, ISQua’nın bir üyesidir.


62.png