Elektronik Hasta Nakil Sistemi Pilot Uygulaması Hastanemizde Başlamıştır.
13 Ekim 2020Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, hazırlanan 
Elektronik Hasta Nakil Sistemi pilot uygulaması, Düzce ilimizin ardından ilimiz’de de Hastanemiz’de uygulamaya konuldu.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Şamil KURGUN ve il yöneticilerinin katılımıyla Hastanemizde 
08.10.2020 tarihinde Elektronik Hasta Nakil Sistemi pilot uygulamasına başlandı.

Elektronik Hasta Nakil Sistemi, nakil ihtiyacı duyulan hastaların sevk taleplerinin faks veya e-posta yerine Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) üzerinden e-Nabız'a, e-Nabız üzerinden de Acil Sağlık Otomasyon Sistemi'ne (ASOS) gönderilmesini sağlıyor. Bu sayede zaman, personel, araç ve ekonomik kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.