Acil Servis
11 Ekim 2022

 
 

 

Hastanemiz  Bünyesinde Yer Alan ikinci seviye Acil Serviste 24 saat kesintisiz olarak acil sağlık hizmeti verilmekte olup acil hasta ve yaralılar karşılanarak, ilk tıbbî müdahale ve tıbbî bakımları yapılmaktadır. Hizmetler; uzman tabip sorumluluğunda, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli ve yeter sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilmiştir. Acil servis sağlık hizmetleri 4 acil tıp uzmanı, 16 pratisyen hekim, 30 hemşire, 8 veri kayıt, 7 karşılama yönlendirme, 12 personel ve 1 hasta karşılama personeli ile verilmektedir. Acil serviste anlık olarak 1 Acil tıp uzmanı, 3 hekim, 7 hemşire, 2 veri kayıt, 3 karşılama-yönlendirme görevlisi, 4 temizlik personeli, 1 hasta karşılama personeli, 1 güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Acil servis bünyesinde hasta kayıt alanı, triaj, poliklinik odaları (6 oda), enjeksiyon-pansuman birimi, yeşil alan, sarı alan, kardiopulmoner resusitasyon alanı, küçük müdahale odası, hasta bekleme  alanı, hasta  müşahade odaları, acil servis röntgen birimi, ilaç ve tıbbi malzeme depoları, hekim, hemşire ve diğer personel dinlenme odaları, nöbetçi uzman hekim  odası , güvenlik ve polis odası bulunmaktadır. Bu birimler fizikî altyapı, insan gücü, tıbbî cihaz, donanım, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin 24 saat kesintisiz sunulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Acil servislerde bulunan bütün araç-gereç ve tıbbî donanım, daima kullanıma hazır halde bulundurulmaktadır.

Acil Servise müracaat eden, yakınları veya ambulansla  getirilen tüm acil vakalar sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir.

112 Ambulansı ile getirilen hastalara triaj uygulaması yapılmaz ve hemen ilgili alana alınır.

Ayaktan başvuran hastalar  T.C. kimlik kartı sorularak kayıt işlemi yapılır.

ACİL SERVİS KAPASİTESİ

Muayene poliklinik sayısı

6

Günübirlik Gözlem ve İzlem Müşahede Yatak Sayısı

17

Resüsitasyon (Canlandırma) Odası Sedye Sayısı

3
1 oda ise kontamine hastalar için tamamen izole edilmiştir.

TRİAJ KATEGORİLERİ

KODLAR

KIRMIZI

Birincil öncelikli birkaç dakika içinde yapılacak müdahale ile hayatta kalabilecek hastaları kapsar.

Üst solunum yolu obstrüksiyonu

Yaşamı tehlikeye sokacak kanama

Baş, boyun, göğüs, karın, rektum ya da vajene penetre yaralanma

Tansiyon pnömotoraks

Hızla kötüleşen bilinç düzeyi/koma

%30-50 II-III derece yanık

Açık kırık

Nörolojik defisiti olan omurilik travması

Hipertansif akciğer ödemi

Büyük damar yaralanmaları

Akut koroner sendromlar

Serebrovasküler olay
SARI
İkincil öncelikli bekletilebilir, durumları aciliyet içermeyen
ancak mevcut patolojileri giderilmezse hayatı tehdit edebilecek anomalileri ve hastaları kapsar.

Uzun kemik kırıkları

%20’den az II-III derece yanık

Kalça, dirsek, diz çıkığı

Kontrol edilmiş dış kanama

İlerleyici olmayan, ani görme bozukluğu vb.

Yüksek Ateş

Bilinç kaybı olmayan kafa travması

Kapalı kemik kırıkları

Bastırılarak durdurulabilen burun kanamaları

Hipertansiyon ( ek şikayet içermeyen )

Cilt, cilt altı kesiler

YEŞİL

Sadece reçete yazılarak sorunları giderilecek hastaları kapsar..

Medikasyon ihtiyacı


Acil Hizmetler, hastanemizde diğer birimlerimiz ile koordineli olarak hizmet vermekte ve faaliyet göstermektedir. Acil Hizmetler birimimize başvuran hastalarımızın olabildiğince en kısa süre içerisinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından sağlıklarına kavuşturarak kesintisiz olarak hizmet vermekteyiz.
Başlıksız-2.png