Acil Servis
07 Ekim 2019

 
 

 

Hastanemiz  Bünyesinde Yer Alan ikinci seviye Acil Serviste 24 saat kesintisiz olarak acil sağlık hizmeti verilmekte olup acil hasta ve yaralılar karşılanarak, ilk tıbbî müdahale ve tıbbî bakımları yapılmaktadır. Hizmetler; uzman tabip sorumluluğunda, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli ve yeter sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilmiştir. Acil servis sağlık hizmetleri 4 acil tıp uzmanı, 16 pratisyen hekim, 30 hemşire, 8 veri kayıt, 7 karşılama yönlendirme, 12 personel ve 1 hasta karşılama personeli ile verilmektedir. Acil serviste anlık olarak 1 Acil tıp uzmanı, 3 hekim, 7 hemşire, 2 veri kayıt, 3 karşılama-yönlendirme görevlisi, 4 temizlik personeli, 1 hasta karşılama personeli, 1 güvenlik görevlisi bulunmaktadır.

Acil servisimizde , bütün acil başvurular  ayırım yapmaksızın kabul edilmektedir. Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun nevine ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbî hizmetleri sunar.

Başvuran her hasta için acil tıbbî değerlendirme, müdahale ve gerektiğinde stabilizasyon sağlanarak, acil sağlık hizmeti, hizmete ihtiyaç duyulan andan itibaren,  hiçbir kesinti olmadan verilmektedir.

 
Acil servis bünyesinde hasta kayıt alanı, triaj, poliklinik odaları (6 oda), enjeksiyon-pansuman birimi, yeşil alan, sarı alan, kardiopulmoner resusitasyon alanı, küçük müdahale odası, hasta bekleme  alanı, hasta  müşahade odaları, acil servis röntgen birimi, ilaç ve tıbbi malzeme depoları, hekim, hemşire ve diğer personel dinlenme odaları, nöbetçi uzman hekim  odası , güvenlik ve polis odası bulunmaktadır.
 Bu birimler fizikî altyapı, insan gücü, tıbbî cihaz, donanım, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin 24 saat kesintisiz sunulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Acil servislerde bulunan bütün araç-gereç ve tıbbî donanım, daima kullanıma hazır halde bulundurulmaktadır.


Acil Servise müracaat eden, yakınları veya ambulansla  getirilen tüm acil vakalar sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir.

112 Ambulansı ile getirilen hastalara triaj uygulaması yapılmaz ve hemen ilgili alana alınır.


Ayaktan başvuran hastalar  T.C. kimlik kartı sorularak kayıt işlemi yapılır.

Triyaj görevlisi hastanın ateş, nabız, tansiyon gibi yaşamsal bulgularını değerlendirerek hangi hastanın önce muayene olması gerektiğine karar verir ve hastayı uygun alana yönlendirir.. Bu yaşamsal bulgular bilgisayar ekranından doktorların muayene ekranına otomatik olarak aktarılmaktadır. Böylelikle zaman kaybı olmadan hekim, muayeneye başlamadan hastanın yaşamsal bulguları hakkında bilgi sahibi olmaktadır

Kırmızı Alan; çok acil durumu olan kritik, ciddi şekilde yaralanmış, hayati tehlikesi veya yaralanmaları süratle tedavi edilmesi gereken hastalardır. Birinci önceliği bulunan hastalardır.

Sarı Alan; Acil tıbbi bakıma ihtiyacı olmakla birlikte durumu ağır olmayan ve ikinci önceliği olan hastalardır. 


Yeşil Alan; acil olmayan, stabil durumda olan üçüncü önceliği bulunan hastalardır.
Yeşil alanda muayene olup, tedavisi tamamlanan hasta, muayeneden sonra taburcu edilir.

Sarı alanda; muayene, tetkik, kısa süreli tıbbi takip ve tedaviler yapılır. Müşahede odasında kaldığı süre içinde yapılan tedaviye, olumlu cevap alındığı takdirde hasta
taburcu edilir. Müşahade  ve tedavi sonucu yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa ilgili kliniğe yatışı yapılır ya da başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilir.


Muayene esnasında ihtiyaç varsa hastanın yanına yakınlarından bir kişi içeri alınır.

Acil Serviste müşahedede odalarında hastalara ziyaretçi kabul edilmemektedir. Hastanın yanında gerekli hallerde sadece bir refakatçi bulundurulur.

Acil Servis yeşil alan, sarı alan ve müşahedeye alınan hastaların  hangi süreçte olduğu bilgisi bekleme alanındaki bulunan bilgilendirme ekranından yayınlanmaktadır.


Sarı alanda 7 adet muayene ve müdahale sedyesi bulunmaktadır. Her hasta başında tıbbi monitör bulunmaktadır.

Enjeksiyon  odasında  hekim tarafından reçete edilmiş olan  ilaçların reçete beyanı ile hastaya enjekte edilir. Pansuman odasında; süturasyon, sütur alınması, pansuman ve atel   işlemleri yapılır. Pansuman ve enjeksiyon için başvuran hastalar geldiği sıraya ve öncelikli hasta genelgesine göre pansuman-enjeksiyon birimine alınır. Pansuman ve enjeksiyon hizmetleri 08.00 - 24.00 saatleri arasındadır.

Nöbet tutan  bütün çalışanların listesi ve nöbetçi eczanenin adı  Acil Servis triyaj alanındaki bilgilendirme ekranından yayınlanmaktadır.

ACİL SERVİS KAPASİTESİ

Muayene poliklinik sayısı

6

Günübirlik Gözlem ve İzlem Müşahede Yatak Sayısı

17

Resüsitasyon (Canlandırma) Odası Sedye Sayısı

3
1 oda ise kontamine hastalar için tamamen izole edilmiştir.

TRİAJ KATEGORİLERİ

KODLAR

KIRMIZI

Birincil öncelikli birkaç dakika içinde yapılacak müdahale ile hayatta kalabilecek hastaları kapsar.

Üst solunum yolu obstrüksiyonu

Yaşamı tehlikeye sokacak kanama

Baş, boyun, göğüs, karın, rektum ya da vajene penetre yaralanma

Tansiyon pnömotoraks

Hızla kötüleşen bilinç düzeyi/koma

%30-50 II-III derece yanık

Açık kırık

Nörolojik defisiti olan omurilik travması

Hipertansif akciğer ödemi

Büyük damar yaralanmaları

Akut koroner sendromlar

Serebrovasküler olay

SARI

İkincil öncelikli bekletilebilir, durumları aciliyet içermeyenancak mevcut patolojileri giderilmezse hayatı tehdit edebilecek anomalileri ve hastaları kapsar.

Uzun kemik kırıkları

%20’den az II-III derece yanık

Kalça, dirsek, diz çıkığı

Kontrol edilmiş dış kanama

İlerleyici olmayan, ani görme bozukluğu vb.

Yüksek Ateş

Bilinç kaybı olmayan kafa travması

Kapalı kemik kırıkları

Bastırılarak durdurulabilen burun kanamaları

Hipertansiyon ( ek şikayet içermeyen )

Cilt, cilt altı kesiler

YEŞİL

Sadece reçete yazılarak sorunları giderilecek hastaları kapsar..

Medikasyon ihtiyacı


Acil Hizmetler, hastanemizde diğer birimlerimiz ile koordineli olarak hizmet vermekte ve faaliyet göstermektedir. Acil Hizmetler birimimize başvuran hastalarımızın olabildiğince en kısa süre içerisinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından sağlıklarına kavuşturarak kesintisiz olarak hizmet vermekteyiz.
Başlıksız-2.png