T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Ödemiş Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Ödemiş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anket Sonuçları

Güncelleme Tarihi: 05/12/2018

 
 

      Hasta memnuniyet anketleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan anket soruları ile memnuniyet anketleri uygulama rehberine göre her ay düzenli olarak yapılmaktadır.

      ANKETİN KİM TARAFINDAN UYGULANDIĞI VE TEKNİĞİ: Hastanemizde anket uygulamaları, Ayaktan hastada; Kalite Yönetim Birimi tarafından anket uygulama rehberi çerçevesinde eğitim verilmiş veri kayıt çalışanları tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yapılmaktadır.

      ANKET UYGULANACAK KİŞİLERİN SEÇİMİ: Anket 16 yaşından küçükler, terminal dönemdeki hastalar, cevaplamak istemeyenler, Psikiyatri ve Diyaliz hastaları dışında kalan hastalara uygulanmaktadır. Anket uygulaması için hastaların tedavisinin tamamlandığı, reçetesinin yazıldığı, hastanemizden ayrılmak üzere oldukları zaman dilimi seçilmektedir.

Kasım ayında yapılan ayaktan hasta memnuniyet anketleri zemin kat ve 1. kat polikliniklerinde uygulanmıştır.

Yatan hastalar için memnuniyet anketi karma cerrahi, dahiliye, çocuk, genel cerrahi, göğüs, nöroloji ve kadın doğum servisinde uygulanmıştır.

      ANKET SONUÇLARININ İSTATİKSEL ANALİZLERİ VE VERİ GİRİŞLERİ:

      Anketlerin istatistiksel analizleri EXCEL tablosu kullanılarak yapılmakta, sonuçlar tablo ve grafik olarak düzenlenmektedir. Her bir memnuniyet anketi için “Kategori Bazında Karşılanma Oranları” ve “Soru Bazında Karşılanma Oranları” elde edilir.

Hasta memnuniyet anketleri yapıldıktan sonra Sağlıkta kalite ve akreditasyon daire başkanlığı (www.kalite.gov.tr) TÜR-GÖS (Türkiye Sağlıkta Kalite Göstergeleri Sistemi)’ ne veri girişi tamamlanır. Türkiye Sağlıkta Kalite Göstergeleri Sistemi)’ne veri girişi yapılırken “ay içerisinde anket uygulanan kişi sayısı” mutlaka belirtilerek, her bir soru için veri girişi tamamlandıktan sonra sistem, ilgili ankete ait “Her Kategoride Verilen Toplam Cevap Sayısı”, “Tüm Kategorilerde Verilen Toplam Cevap Sayısı”, “Kategori Bazında Karşılanma Oranı” ve “Soru Bazında Karşılanma Oranları”nı otomatik olarak hesaplar.

Soru Bazında Oransal Dağılım Göre;

YATAN HASTA MEMNUNİYET ANKETLERİ

Soru Bazında Karşılanma Oranları

 

4

Yemeklerin sıcaklığı uygundu.

90,00

5,00

5,00

 

5

Doktorum tarafından hastalığım hakkında bana bilgi verildi.

95,00

5,00

0,00

 

6

Hemşireler tarafından tedavi ve bakımımla ilgili bana bilgi verildi.

100,00

0,00

0,00

 

7

Doktorum bana karşı ilgiliydi.

95,00

0,00

0,00

 

8

Hemşireler bana karşı ilgiliydi.

100,00

0,00

0,00

 

9

Temizlik personeli bana karşı ilgiliydi.

95,00

5,00

0,00

 

10

Hastane çalışanları kişisel mahremiyetime (muayene edilirken kapının kapanması, aradaki perde ya da paravanın çekilmesi gibi) özen gösterdi.

100,00

0,00

0,00

 

11

Hastane (poliklinikler, muayene olduğunuz oda, bekleme alanları, tuvaletler) genel olarak temizdi.

100,00

0,00

0,00

 

12

Hastalığım ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğum durumlarda doktoruma ulaşabildim.

95,00

5,00

0,00

 

13

Hastanede verilen hizmet genel olarak iyiydi.

100,00

0,00

0,00

 

14

Hastaneden ayrılırken taburculuk sonrası süreçle ilgili bana bilgi verildi.

100,00

0,00

0,00

 

*Her bir soru için oransal dağılım hesaplanırken aşağıdaki formülasyon esas alınır.

Evet Oranı:
Evet Cevabı veren Kişi Sayısı/Anket Uygulanan Kişi Sayısı x100
Biraz/Kısmen Oranı: Biraz/Kısmen Cevabı veren Kişi Sayısı/Anket Uygulanan Kişi Sayısı x100
Hayır Oranı: Hayır Cevabı veren Kişi Sayısı/Anket Uygulanan Kişi Sayısı x100

 

2018 YILI KASIM AYI AYAKTAN HASTA MEMNUNİYET ANKETLERİ

Soru Bazında Karşılanma Oranları

 

Anket uygulanan kişi sayısı:35

Cevap Kategorisi
(Oransal Dağılım*)

NO

ANKET SORULARI

Evet

Kısmen

Hayır

1

Hastanede bekleme süreleri hakkında bana bilgi verildi.

85,00

15,00

0,00

2

Muayene olacağım doktoru kendim seçtim.

100,00

0,00

0,00

3

Danışma ve yönlendirme hizmetleri genel olarak iyiydi.

100,00

0,00

0,00

4

Bekleme salonları rahattı.

97,14

2,86

0,00

5

Belirlenen süre içerisinde muayene oldum.

94,29

5,71

0,00

6

Beni muayene eden doktor hastalığım konusunda bana bilgi verdi ve zaman ayırdı.

82,00

18,00

0,00

7

Beni muayene eden doktor ilgiliydi.

100,00

0,00

0,00

8

Diğer personel bana karşı ilgiliydi.

100,00

0,00

0,00

9

Hastane çalışanları kişisel mahremiyetime (muayene edilirken kapının kapanması, aradaki perde ya da paravanın çekilmesi gibi) özen gösterdi.

100,00

0,00

0,00

10

Bana bilgi verilen süre içerisinde tetkiklerimi yaptırdım.

97,14

2,86

0,00

11

Hastane (poliklinikler, muayene olduğunuz oda, bekleme alanları, tuvaletler) genel olarak temizdi.

97,14

2,86

0,00

12

Hastanede verilen hizmet genel olarak iyiydi.

80,00

14,28

5,70

*Her bir soru için oransal dağılım hesaplanırken aşağıdaki formülasyon esas alınır.

Evet Oranı:
Evet Cevabı veren Kişi Sayısı/Anket Uygulanan Kişi Sayısı x100
Biraz/Kısmen Oranı: Biraz/Kısmen Cevabı veren Kişi Sayısı/Anket Uygulanan Kişi Sayısı x100
Hayır Oranı: Hayır Cevabı veren Kişi Sayısı/Anket Uygulanan Kişi Sayısı x100

ACİL HASTA MEMNUNİYET ANKETLERİ

Soru Bazında Karşılanma Oranları

 

Anket uygulanan kişi sayısı:20

Cevap Kategorisi (Oransal Dağılım*)

NO

ANKET SORULARI

Evet

Kısmen

Hayır

1

Hastanede bekleme süreleri hakkında bana bilgi verildi.

80,00

15,00

5,00

2

Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti genel olarak iyiydi.

82.00

10,00

8,00

3

Bekleme salonları rahattı.

85,00

15,00

0,00

4

Tüm personel bana karşı ilgiliydi.

80,00

20,00

0,00

5

Acil servis çalışanları kişisel mahremiyetime (muayene edilirken kapının kapanması, aradaki perde ya da paravanın çekilmesi gibi) özen gösterdi.

95,00

0,00

5,00

6

Beni muayene eden doktor hastalığım ile ilgili bana bilgi verdi.

80,00

15,00

5,00

7

İhtiyaç halinde gerekli sağlık personeline kolaylıkla ulaştım.

100,00

0,00

0,00

8

Acil servis genel olarak temizdi.

95,00

5,00

0,00

9

Acil serviste verilen hizmet genel olarak iyiydi.

80,00

20,00

0,00

10

Acil servisten ayrılırken taburculuk sonrası süreçle ilgili bana bilgi verildi.

80,00

20,00

0,00

*Her bir soru için oransal dağılım hesaplanırken aşağıdaki formülasyon esas alınır.

Evet Oranı:
Evet Cevabı veren Kişi Sayısı/Anket Uygulanan Kişi Sayısı x100
Biraz/Kısmen Oranı: Biraz/Kısmen Cevabı veren Kişi Sayısı/Anket Uygulanan Kişi Sayısı x100
Hayır Oranı: Hayır Cevabı veren Kişi Sayısı/Anket Uygulanan Kişi Sayısı x100

Ayrıca anketlerin görüş ve öneriler bölümünde aşağıdaki konulara yer verilmiştir.

ACİL SERVİS: Acil servis ekibine teşekkür ederiz.

AYAKTAN HASTA;

-Hasta kayıt personeli çok iyi ve ilgili sormadan yönlendirme yapıyorlar.

-Veri kayıt çalışanları çok ilgiliydi, teşekkür ederiz.

-Birinci derece yakınımıza sıra alamıyoruz, düzeltilmesi lazım.

YATAN HASTA;

-Hasta odaları çok güzel ve temiz.

Anket analizinde soru bazlı incelemede %80’in altında olan memnuniyet oranlarına yönelik DÖF açılması gerekmektedir. Kasım  ayı Acil Servis, Ayaktan Hasta, Yatan Hasta anketlerinde % 80’in altında oran olmadığı için DÖF açılmamıştır.