T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Ödemiş Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Ödemiş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

16 ekim Dünya Gıda günü kapsamında Organik Tarım Eğitimi çalışanlara verildi.

Güncelleme Tarihi: 16/10/2018


16 ekim Dünya Gıda günü kapsamında Organik tarım nedir?  Hangi ürünler organik kapsamındadır? Organik Tarım ile ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Sorularına İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü adına bize kapsamlı bir şekilde anlatım yapan Ziraat Müh. Sevinç Kaçargil ve Kendi Organik tarım ürünlerini tanıtım amaçlı sunum yapan üretici Levent Korukoğlu’ na Ödemiş Devlet Hastanesi olarak teşekkür ederiz.

Organik Tarım Nedir?

İnsanoğlu bugüne kadar sürdürmekte olduğu tarımsal faaliyetlerle, kendi yaşam alanı da dahil olmak üzere birlikte yaşadığı canlı ve cansız çevreye verdiği zararların farkına varmıştır. Bu amaçla doğa ile uyumlu, kaynakları doğru kullanan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, hayvan refahını gözeten yeni tarımsal yaklaşımlar tüm dünyada yayılmaya başlamıştır. Bu yaklaşımların bir kısmı sadece kavram olarak kalsa da diğer bazı yaklaşımlar hayatımızda belirgin bir şekilde yer almaya başlamıştır.
Dünyanın değişik kesimlerinde ortaya konulan bazı tarımsal kavramlar aşağıda verilmiştir;

·  Alternatif Tarım

·  Biyolojik Tarım

·  Biyodinamik Tarım

·  Doğal Tarım

·  Düşük Girdili Tarım

·  Ekolojik Tarım

·  Entegre Tarım Sistemi

·  İyi Tarım Uygulamaları

·  Organik TarımSon yıllarda önemi daha fazla anlaşılan doğal kaynakların durumu, enerji sorunu,nüfus artışı, göç, kentleşme sorunları, tarım alanlarındaki sorunlar, sağlıklı, yeterli gıda üretimi sorunu,çevre kirliliği ve doğal dengenin bozulması gibi sorunları üzerine Organik-Ekolojik-Biyolojik Tarım daha önemli hale gelmiştir.

Organik tarım farklı kaynaklarda çeşitli ifadeler ile tanımlanmakta ise de Organik-Biyolojik-Ekolojik Tarım aynı anlama gelmektedir. Aşağıda organik tarımın farklı tanımlamaları yapılmıştır;

·  Organik tarım(Ekolojik tarım veya Biyolojik tarım);tarımsal ilaç, suni gübre, hormon, antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasaklayan, üretimden tüketime her aşaması kontrollü, doğal kaynakları en iyi şekilde kullanarak sağlıklı tarımsal ürünler üretilmesini sağlayan bir tarım sistemidir.

·  Organik tarım (Ekolojik tarım veya Biyolojik tarım);ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi veya temini, orman ve doğal alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması, bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanması, kontrolü, sertifikalandırılması ve denetimini amaçlayan, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern tarımsal üretim tekniklerini kullanmayı kabul eden ,her aşaması kontrollü, kayıtlı ve sertifikalı bir üretim şeklidir.

·  Organik tarım(Ekolojik tarım veya Biyolojik tarım);ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği amaçlayan, toprak verimliliğini, çevrenin korunmasını ve gıda güvenliğini esas alan bir tarımsal üretim sistemidir.

·  Tüm bu ifadeler ışığında Organik-Ekolojik-Biyolojik Tarım; kimyasal gübre ve pestisit gibi yapay dış girdileri kullanmaksızın, sürdürülebilir verimliliğe dayalı, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden ,toprak verimliliğini ve gıda güvenliğini esas alan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve kayıtlı olan sertifikalı bir üretim şeklidir.