T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Ödemiş Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Ödemiş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Güncelleme Tarihi: 28/08/2019


 

HEKİMLER BUTTON.png ANA.png

 

Dr.İrfan SEVİNÇ

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Merkezi laboratuvar idari sorumlusu

Eğitim Bilgileri

1978-1981 Adana Düziçi Öğretmen Lisesi

1982-1987 TSK Ankara F.Y.O. As.Öğ.K.lığı adına AÜVF.

1990-1993 Ankara Gülhane As.Tıp.Fak. GATA Mikrobiyoloji ve Kln.Mik.AD. İhtisası

Mesleki Kurslar

1997-98-99 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Kursları (I-II-III)

1998 TSE-EN- ISO 9000 Kalite yönetimi ve kalite güvencesi standartları temel eğitimi,

1998 TSE-EN- ISO 9000 Kalite Sistem Dökümantasyon Eğitimi,

1998 TSE Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri (İç Denetçi) Eğitimi,

1999 Kan ve Kan Komponentlerinin Lökositten Arındırılması Kursu

2007 SB’lığı ve DSÖ Temel Laboratuvar Yönetimi Eğitimi

2007 GATA Laboratuvarlarda Kalite Kontrol ve Standardizasyon Kursları

2007 Epidemiyolojik Sürveyans ve Bulaşıcı Hastalıklar Kontrolü Kursu

2007 Sterilizasyon Dezenfeksiyon Eğitimi

2012 ADU BİLTEM II.Klonlama (Moleküler Mikrobiyoloji )Kursu

2013 MALDI-TOF-MS Hızlı Bakteri Tanımlama Kursu

2013DEÜ Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu

2015DEÜ Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu

 

İş Deneyimi

1993-2001 Ankara GATA Kan Eğt.Mrk.ve Kan Bnk. Lab.Uzmanı

1994-1997 Ankara Etlik Gevher Tıp Mrk. Mik.Uzm. (Kısmi Zamanlı)

1997-2001 Ankara Plaka/Umut Tıbbi Gör.ve Lab.Grubu Mik.Uzm. (Kısmi Zamanlı)

2001-2003 Tekirdağ-Çorlu Asker Hastanesi Mik.Uzm.

2001-2002 Tekirdağ-Çorlu Özel Mikroflora Lab.Tanı Merkezi Kurucu (Kısmi Zamanlı)

2003-2007 Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesi Lab.Bölüm Şefi, Mik.Uzm. ve Kan Bank.Md.

2003-2004 Erzurum Özel Hayat Tıp Mrk.Mikrobiyoloji Uzmanı (Kısmi Zamanlı)

2004-2006 Erzurum Özel Güven Laboratuvarını kurdu (Kısmi Zamanlı)

2005-2007 Erzurum Kızılay Bölge Kan Merkezi Lab.Birim Yöneticisi (Kısmi Zamanlı)

2006-2007 Erzurum Özel Buhara Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı (Kısmi Zamanlı)

2007-2008 İzmir Asker Hastanesi (Albay rütbesiyle emekli oldu)

2008-2010 Manisa Özel Sekiz Eylül Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı

2010-2012 İzmir Menemen Özel Sada Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı

2012-2013 İzmir Özel SuHospital Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı

2013-2019 Özel Gözde İzmir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı

2019- Ödemiş Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı (Halen devam ediyor)

Bilimsel Faaliyetler

Uzmanlık tezi:“Semptomatik ve Asemptomatik Olgularda Endocervıcal Örneklerde Chlamydia Trachomatis Antijenlerinin DFA ve EIA Yöntemleriyle araştırılması”

Dördü uluslararası 16 bilimsel araştırma-makale.

On üçü uluslararası 21 bildiri ve poster sunumu.

Dördü uluslararası 40’dan fazla kongre-sempozyum-kurs katılımı.

Bir tıbbi patent

Doçentlik sınavında yayın aşamasında bekliyor.Dr.Alper KAPDAĞLI

Eğitim Bilgileri 
1989 - Ege Üniveristesi  Tıp Fakültesi 
 
İş Deneyimi

1999-2000 Yassı Ören Sağlık Ocağı (Prt.Hekim)
2000-2005 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü (Asistan)
2005-2008 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı
2008-2009 Karadeniz Ereyli Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı 
2009 ... Ödemiş Devlet Hastanesi 
HEKİMLER BUTTON.png ANA.png
Eğitim Bilgileri 


İş Deneyimi