İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Çalışanlarına Kanser Tarama Projesi

Güncelleme Tarihi: 08/02/2018

SAĞLIKÇININ SAĞLIĞININI DÜŞÜNÜYORUZ

  Türkiye Sağlık Bakanlığı ,Kanser Daire Başkanlığı tarafından yürütülen  Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Güney Kamu Hastaneler Birliği ‘nin ortaklaşa hareket edecekleri kanser taramalarında ,kamu hastanelerinde çalışan tüm personelin kanser taramalarının yapılması sağlayarak, toplumun dikkatini daha fazla çekmek amacıyla ‘’Sağlık Personeline Kanser Taraması ‘’projesi başlatmaktadır.

 İzmir ilinde erkeklerde en sık görülen ilk üç  kanser akciğer, prostat  ve mesane kanserleridir. Kadınlarda ise ilk üç sırayı  meme,tiroid ve kolorektum kanserleri almaktadır.

Taramaların amacı erken tanının  sağlanarak mortalite oranlarını aşağı çekebilmektir. Taramalarda Uluslararası Standartlara uygun olarak rahim  ağzı kanseri  için ‘’HPV-DNA testi ‘’,  kolorektal kanser için sadece insan hemoglobinine duyarlı ‘’gaitada gizli kan testi’’ ve  meme kanseri için ise ‘’mamografi ‘’taraması yapılmaktadır.

Her bir hastane için uygun yaş grubunda taraması yapılacak tüm personelin  5 iş günü içinde taramaların tamamlanması  ve bu taramaların mazeretleri nedeniyle katılamayan personelin de taramaların yapılabilmesi için 4’ er aylık periyotlarla tekrar edilmesi hedeflenmektedir.

Hedef yaş grubuna girmeyen personelden serviks kanser taraması için pap-smear alınarak Halk sağlığı laboratuvarında değerlendirilmesi, kolorektal  kanser taraması için GGT testinin uygulanması, meme kanseri taraması içinde mamografi çekiminin hastane tarafından yapılması sağlanacaktır.

Hastanemiz de kanser taramaları için  uygun yaştaki personele 28 Eylül -02 Ekim  tarihleri arasında; meme kanseri  için mamografi, kolorektal kanser için GGT(gaitada gizli kan testi)ve serviks kanseri için HPV-DNA testi ücretsiz olarak  yapılacaktır.

Kayıtlar İHSM  personeli  tarafından tutulacak olup test sonucu pozitif çıkanların ileri tetkik için yönlendirilecektir. Protokol kapsamında yapılacak  tüm çalışmalar ile bu çalışmalar   esnasında elde edilecek  bilgilerin gizliliğine tümüyle riayet edilecek, bu bilgilerin üçüncü kişilere aktarılmaması için gerekli tüm tedbirleri alınacaktır.