İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sosyal Hizmet Birimi

Güncelleme Tarihi: 07/02/2018

SOSYAL HİZMET NEDİR?

  Sosyal Hizmet Birimleri; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütülecek ekonomik, sosyali psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, taburculuk sonrası süreçte kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde destek olunması gibi hizmetlerin yürütüldüğü birimlerdir.

Sosyal Hizmet Birimi;

 • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
 • Engelli hastalar
 • Sağlık güvencesiz hastalar
 • Yoksul hastalar
 • Aile içi şiddet mağduru hastalar
 • İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar
 • Mülteci ve sığınmacı hastalar
 • İnsan ticareti mağduru hastalar
 • Yaşlı, dul ve yetim hastalar
 • Kronik hastalar(Organ nakli v.b.)
 • Ampütasyon hastaları
 • Ruh sağlığı bozulmuş hastalar
 • Alkol ve madde bağımlısı hastalar
 • Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
 • İl dışından gelen hastalar

öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalara sosyal hizmet müdahalesi uygulanır. Yapılan çalışmaların rapor ve kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak tutulmaktadır.

            

Hangi Durumlarda Sosyal Hizmet Birimine Başvurulabilir?

 • Kimsesiz-bimekan hastaların tedavi süreci ile ilgili sosyal inceleme raporunun yazılması ve tedavi giderlerini karşılamak amacıyla ilgili vakıflarla irtibata geçilmesi için,
 • Ekonomik gücü yetersiz hastaların giyecek, cihaz vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere maddi kaynak araştırması yapılması için,
 • Fiziksel, cinsel, duygusal istismara uğrayan hastalar, boşanma, eşin ölümü nedeni ile ekonomik ve sosyal güçsüzlüğe düşen hastalar; evlilik dışı hamile kalan ya da çocukları ailesi tarafından kabul edilmeyen hastalarımızın sorunlarıyla ilgili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü ile görüşülmesi için,
 • Sosyal hizmete muhtaç müracaatçıların, ihtiyaç duydukları sosyal hizmet kuruluşlarına (çocuk yuvası, huzur evi, kadın sığınma evi, özürlü rehabilitasyon merkezi gibi) yerleştirilmesi sürecinde sosyal danışmanlık hizmetlerinin verilmesi;
 • Hasta ile ilgilenen kişilerin olmadığı hallerde hasta yakınları ile bağlantı kurulması için,
 • Hastasını almak istemeyen hastaların ailelerinin ikna edilmesi için,
 • Hastaneye başvuran engelli birey ve ailelerinin yararlanabilecekleri toplum kaynakları hakkında bilgilendirilmesi için,
 • Servislerde uzun süre yatan ve bu nedenle psiko-sosyal sorunlar yaşayan hastaların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri materyal temini ve psiko-sosyal destek için,

Belirlenen somut maddelerin dışında hastanın tedavisini olumsuz olarak etkilediği düşünülen tüm sosyal-ekonomik-psikolojik sorunların çözümü için Sosyal Hizmet Uzmanından yardım alınabilir.

                             YALNIZ DEĞİLSİNİZ!

Birimimiz C Blok kafeterya karşısında, Hasta Hakları Birimi ile yan yanadır.

Telefon: 0232 5445113 / 571