İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite

Güncelleme Tarihi: 07/02/2018

Toplam Kalite Yönetimi yaşayan,gelişen, mevcut ve gelecek arasında ilişki kuran , canlı bir sistemdir.
Kalite Yönetim Sistemleri ,kurumun insan,finans ,bilgi ve malzeme gibi tüm kaynaklarını, çalışan ve kurumdan hizmet alanların memnuniyeti ve tatmini için kullanmayı amaç edindikleri için,iş mükemmelliği ve toplumun gelişimine olumlu katkılarda bulunurlar.

Kalite Yönetim Sistemleri sunulan hizmeti en üst düzeye çıkarmak, başarıyı yakalamak ve sürdürmek hedefli olduğundan esnek ve gelişebilir bir yapıdır. Gerek iç gerekse dış müşterinin ihtiyaçlarını anlama ve dikkate alma temelli olduğundan dolayı, çalışanların motivasyonu, müşterinin tam memnuniyeti, sunulan hizmetlerin planlanması-izlenmesi-ölçülmesi-iyileştirilmesi mümkün olabilmektedir.
Kurulmuş olan kalite yönetim sisteminin sürdürülebilir olmasında en önemli etkenler kalite gönüllülerinden oluşan bir ekip oluşturulması, ekip ruhu, üst yönetimin desteği, katılımcı lider ve tüm bunların iyi harmanlanabilmesidir.

 

ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ KALİTE POLİTİKASI

 • Katılımcı bir yönetim anlayışıyla; insan hakları ve etik değerler doğrultusunda; bilimsel, güvenilir, çevreye saygılı ve güler yüzlü bir kurum kültürü oluşturmak,
  • Tüm çalışmalarımızda, hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Sağlık hizmetinin sunumunda güncel teknoloji ve bilgilerin kullanımını sağlamak,
  • Güvenli ve nitelikli sağlık hizmetine kolay ve hızlı erişimi sağlamak,
  • Çalışanlarımızın mesleki yetkinliklerini geliştirebilmeleri için sürekli eğitimle desteklenmelerini sağlamak,
  • Sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,
  • Sağlık alanındaki yatırımların planlanması, koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Bakanlığı’nın Sağlık Turizmi konusundaki hedeflerine katkı sağlamak,
  • Kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile bölge ve ülke ekonomisine faydalı olmak,
  • Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi amacıyla, ölçme ve iyileştirme araçlarını kullanarak sağlık hizmeti sunmaktır.