İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ziyaretçi Kuralları

Güncelleme Tarihi: 02/02/2018

 • ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

  1. Sadece doktorun izni ve onayı doğrultusunda refakatçi bulundurulabilir. Refakatçi bir kişi olmalıdır ve refakatçi kartını takmalıdır.
  2.Refakatçi kartı kat sekreterinden temin edilir. Ücretli hastaların yakınları bakanlıkça belirlenen refakat ücretini ödemek zorundadır.
  3.Refakatçiler hastane yönetimi tarafından belirlenen kurallara uymakla zorunludurlar.
  4.Refakatçiler 15 yaşın üstünde, herhangi rahatsızlığı bulunmayan, mümkünse hastanın birinci derece yakını kişiler olmalıdır.
  5. Kadın  Hastalıkları ve Doğum Servisinde erkek refakatçi kalamaz.Tek kişilik odalar dışında bayan hastanın yanında erkek refakatçinin kalmasına izin verilmez.
  6.Hastanemizde refakatçi değişimi 12:00-13:30  saatleri arasındadır. Refakat değişimi esnasında refakatçi kartını yeni refakatçiye vermelidir.
  7.Temizlik ve vizit esnasında servis bekleme salonuna çıkınız, temizlik ve vizit bitimine kadar(hekiminiz tarafından çağrılmadığınız müddetçe)  hasta odasına girmeyiniz.
  8. Refakatçi tıbbi bakım ve vizit esnasında hasta yanında bulunmamalıdır.
  9. Kesinlikle hastaneye yemek sokmayınız, hasta etajerlerinde gıda maddesi bulundurmayınız.
  10.Pencerelerden dışarı herhangi bir şey atmayınız.
  11.Tuvalet ve banyoları temiz kullanınız.Tuvalet kağıdı vb atıklarınızı tuvalet içerisindeki çöp kovasına atınız.
  12. Yemek atıklarını koridordaki çöp kovalarına, pet şişe ve meyve suyu kutularını genel tuvaletlerdeki siyah çöp kovalarına; cam atıkları mavi çöp torbalı kovalara; hastadan çıkan atıkları, kırmızı tıbbi atık çöp torbalı çöp kovalarına atınız.
  13.Bulunduğunuz odayı, sorumlu olduğunuz yatak ve etajerleri düzenli ve temiz tutunuz.
  14.Zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayınız.
  15.Hasta odalarındaki demirbaş eşyalara zarar vermeyiniz.
  16.Odalar ve koridorlarda huzuru bozacak şekilde gürültü yapmayınız.
  17.Hastane dahilinde kesinlikle sigara içmeyiniz.
  18.Hastanemiz ziyaret saatleri her gün saat 12:00 - 13:30  saatleri arasındadır.  Ziyaretçilerinizin bu saatlerde gelmesini sağlayınız.
  19.Refakatçiler yemek dağıtımı sırasında refakatçi kartını göstermelidir. (Refakatçi kartı olmayana yemek verilmez).
  20.Servis sorumlu hemşiresi ve güvenliğin kontrolü sırasında refakatçi, refakat kartını göstermek zorundadır.
  21.Yoğun Bakım Ünitesinde refakatçi bulunması yasaktır.