İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Başhekim

Güncelleme Tarihi: 07/02/2018
PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ:

 • Haziran 2017-                           Ödemiş Devlet Hastanesi                                      - İzmir         -Hastane Yöneticisi/Başhekim
 • Ocak 2015-Haziran 2017          Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi - İzmir         -Hastane Yöneticisi/Başhekim
 • Kasım,2012-Aralık 2014           Çiğli Devlet Hastanesi                                           - İzmir        -Hastane Yöneticisi/Başhekim
 • Kasım,2011-Kasım,2012          Sağlık Bakanlığı                                                    - İstanbul    -Bakan Müşaviri 
 • Haziran,1999-Kasım,2011        Hudut ve Sahiller Sağlık Gen. Müd.                      - İstanbul   -Genel Müdür Yardımcısı    
 • Nisan,2001-Ekim,2001             Hudut ve Sahiller Sağlık Gen. Müd.                      - İstanbul   -Genel Müdür Vekili    
 • Temmuz,1997-Haziran,1999    Arnavutkoy Sağlık Merkezi                                    - İstanbul   -Sorumlu Hekim           
 • Ağustos,1986-Şubat, 1997      MKEK Silah Fabrikası                                            - Kırıkkale  -Üretim Elemanı 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 • Anadolu Üniversitesi                  Kamu Yönetimi
 • Anadolu Üniversitesi                  Mahalli İdareler Yönetimi    
 • Gazi Üniversitesi                        Tıp Fakültesi
 • IPA - İrlanda                               Stratejik Yönetim ve Planlama
 • İstanbul Teknik Üniversitesi       İnsan Kaynakları Yönetimi

Kamuda stratejik planlama ve performans bütçeyi ilk gerçekleştiren ekibin başkanlığını yaptım, Uluslararası stratejik planlama ve performans bütçe sempozyumun da Türk kamu yönetimi uygulaması olarak sunum yaptım. Stratejik yönetim, performans yönetimi, toplam kalite yönetimi v.b alanlarda birçok uluslararası ve ulusal  kongre ve seminerlere katıldım ve bazı kongrelerde sunum yaptım. Stratejik yönetim, performans yönetimi, iletişim, liderlik, kariyer planlama, kalite yönetimi, değişim yönetimi, hastane işletmeciliği, eğitim teknikleri ve iş yaşam dengesi  konularında sunumlarım olmuştur. Ulusal kalite ödül sürecinde değerlendirici olarak görev almaktayım.

TOBB denizcilik meclisi başkan yardımcılığı, Hollanda /Türkiye ticaret odası stratejik yönetim uzmanlığı ve İTÜ insan kaynakları danışma meclisi üyeliği yaptım.

2011 yılında 10 soruda kamuda yönetişim adlı kitabım yayınlanmıştır.

 

DR. OMER KOCAK                                                                                                                                                  
HOSPITAL MANAGER/ CHIEF DOCTOR

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

 • June 2017-                                          Ödemiş Puplic Hospital                                             / Izmir - Present Chief Doctor/Hospital Manager     
 • January 2015 - June 2017               Gaziemir Nevvar Salih İşgören Puplic Hospital   / Izmir - Present Chief Doctor/Hospital Manager
 • November, 2012- December 2014  Çiğli Puplic Hospital                                                   / Izmir        - Present Chief Doctor/Hospital Manager
 • Novembre,2011-November, 2012   Ministry Of Health                                                        / Istanbul  -  Minister   Counsellor 
 • June,1999-November,2011              Borders And Coasts Health Dir. Gen.                     / Istanbul  - Associate General Manager    
 • April,2001-October,2001                   Borders And Coasts Health Dir. Gen                      / Istanbul  - Deputy General Manager    
 • July,1997-June,1999                         Arnavutkoy Health Center                                         / Istanbul  -   Responsible Doctor           
 • August,1986-February, 1997           MKEK Weapon Factory                                              / Kirikkale -  Production Employee                                                          

 


EDUCATION

 
 • Anadolu University                           Public Administration 
 • Anadolu University                           Local Government Administration    
 • Gazi University                                  Medical Faculty
 • IPA - Ireland                                       Strategic Management and Planning   
 • Istanbul Technical University         Human Resources Management 

                                                                                       

I held the position of president of a team which was the first at performing strategic planning and performance budget in public sector. Currently, I am on charge at evaluating the national quality awards process. 

I participated the international strategic planning and performance budget symposium with a presentation regarding Turkish public governance application.  

I attended many international and national congress and seminars on subject of Strategic planning, performance management, total quality management etc. Additionally, I performed power point presentations at some of those activities. Also, I have many presentations on strategic management, performance management, communication, leadership, quality, change management, education technics and work/life balance subjects.

On the other hand, I held the position of VP at TOBB Marine Assembly and the member of ITU Human Resources Consultant Assembly. 

Lastly, my book named " Public governance in 10 questions" pressed in 2011.