Tarihçe

Ödemiş Devlet Hastanesi, 1971 yılında Ödemiş halkının topladığı 10 kuruşlarla kurularak, 50 yataklı bir hastane olarak, sizlere hizmet vermeye başladı. Halka hizmetin hakka hizmet olduğu düşüncesi ile hep büyümeyi, gelişmeyi ve siz halkımıza daha iyi hizmet vermeyi hedefledi.

 

                                 

               

    1992 yılında ek bina (B Blok) yapılarak 150 yatak kapasiteli bir hastane haline geldi. Daha sonra yatak sayısı 200’e çıkarıldı.

              

     1994 yılında bünyesinde açılan Diyaliz Merkezi sayesinde yöremizin diyaliz hastaları, haftada en az 2 gün İzmir’e gitmekten kurtuldular. Halen 20 diyaliz makinesi ile 106 hastaya hizmet vermektedir.

     26.04.2005 yılında aynı bahçe içinde bulunduğu SSK hastanesi ile birleşerek 250 yatak kapasiteli bir hastane olmuştur.

              

     2006 yılında hastanemizde  İSO 9001-2000 Kalite çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda hastanemiz çağdaş kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

     02.09.2013 Diş Polikliniği açıldı.

              

     2014 Ağustos ayında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi,

             

     23.05.2014 tarihinde Acil Servis Hasta Okulu,

             

     09.06.2014 tarihinde Gebe Okulu,

              

     2010 yılı Kasım ayındaEvde Bakım Hizmetleri,

              

 

     09.01.2015 tarihinde Menopoz Okulu hizmete girmiştir.

 

Hastanemizde hızla modern, tıbbi bir donamıma gidilerek, Sterilizasyon,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon salonu,

 2 Genel Yoğun Bakım ,Yenidoğan Yoğun Bakım , Koroner Yoğun Bakım ,  Endoskopi, Hemodiyaliz üniteleri açılmıştır. 

Atroskopi Cihazı, Rektostopi Cihazı, fiber Gastroskopi, Endovision Sistem (Endoskopik Sinüs Cerrahisi) cihazları, Odyometri,EEG, EMG, Görüntüleme Merkezi ( Tomografi, Mamografi, Ultrason, Kemik Dansitometri ), Laparoskopi Cihazı, 5 adet Fetal Monitör, C Kollu Skopi Cihazları,Ekokardiografi ve efor testi en modern versiyonları ile hizmete sunulmuştur.

Hastanemizde yeni hizmet birimlerin açılması nedeniyle doğan yer ihtiyacından dolayı hasta yatak sayısının azaltılması yoluna gidilmiştir.

218 aktif yatak kapasitesi ile siz değerli vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Tüm iyileştirmelerimize rağmen hastanemizin fiziki koşulları arzu ettiğimiz düzeye gelmediği için yeni hastane binası inşaatına başladık.2016 yılı sonunda yeni hastane binamızda sağlık hizmeti vermeyi planlıyoruz.