Haberler

Anne Dostu Hastane Kriterleri (2016)

1. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.

2. Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamalıdır.

3. Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmalıdır.

4. Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.

5. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.

6. Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.

7. Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.

8. Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.

9. Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

10. Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklara analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır.

Gebe Okulu ünitemiz Temmuz 2014’ten itibaren hizmet vermeye başlamıştır. 6 hafta boyunca devam eden kurs programımızda gebelerimizi  sağlıklı bir doğuma hazırlamayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda bu okulla sezaryen oranlarını azaltarak normal doğum oranını arttırmayı amaçlamaktayız. Bugüne kadar 92    gebe kurs görmüştür.
2015 Yılı ilk 6 ay doğum Verileri
Normal Doğum 274
Primer Sezeryan 159
Mükerrer Sezeryan 341
Toplam Doğum Sayısı 794

 

Haber Listesine Geri Dön