Politikamız

Hasta / çalışan memnuniyetini  ve güvenliğini sağlayan,

Hasta bakımında bireye özgü bakım anlayışını benimseyen,

Eşitlik, adalet, doğruluk, ekip bilinci, eğitimde devamlılık ilkelerini benimseyen,

İnsan hakları ve etik değerlere saygı duyan hemşirelik hizmetleri alanında örnek olmaktır.