Yoğun Bakım Ziyaret Saatleri

ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ YOĞUN BAKIM HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME VE ZİYARET SAATLERİ

Hastanız ile ilgili güvenilir, aydınlatıcı bilgi almak sizler için çok önemlidir. Tüm hasta yakınları farklı yollardan bilgi almaya çalışırsa bilgi karmaşası ortaya çıkabilir. Bunu önlemek için aile üyelerinden bir veya iki kişiyi sözcü olarak belirlemek bilgi akışını düzenleyecektir.

  • Yoğun bakım özel bir birim olduğu için kontrolsüz hasta ziyareti yapılması uygun değildir.
  • Hastanın yanında refakatçiye gerek yoktur ve kurum olarak uygulamamız yoğun bakım ünitelerine refakatçi alınmaması yönündedir.
  • Hastanın doktorunun izni ile;

1.Genel Yoğun Bakım Ünitemizde saat 12:00 ile 13:00 arasında,

2.Koroner Yoğun Bakım ünitemizde saat 13:00 ile 14:00 arasında,
her hasta için bir(1) hasta yakını ve en fazla 5 dakika olacak şekilde ziyaret etmesine izin verilir.

  • Hasta hakkında bilgiyi lütfen doktorundan alınız. Doktorunuza kendisi için ayrılmış olan poliklinikte veya servisinde ulaşabilirsiniz.    
  • Hastanın ihtiyaçları hastayı kabul eden ve takibini yapan hemşire tarafından belirlenerek hasta yakınlarına bildirilir.